Monthly Archives: December 2017

Iklan Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) Januari 2018

Jawatan kosong di Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) sebagai :

– Pengurus Ladang
– Kerani Akaun
– Pengurus Agrotourism & Pengurus
 

Tarikh tutup permohonan pada 4 Januari 2018
Lokasi : Perak
Sektor : Kerajaan

logo-Perbadanan-Pembangunan-Pertanian-Negeri-Perak

PPPNP telah pun distruktur semula dengan melaksanakan pengkopratan dalam usaha untuk menjadikan PPPNP sebuah GLC yang terbaik di negeri Perak khususnya dan di Malaysia amnya. Proses pengkopratan ini telah melibatkan beberapa peringkat dengan menggabungkan beberapa anak syarikat dan diletakkan dibawah satu pengurusan iaitu Perak Agro Management Services Sdn. Bhd.

Cara Memohon :

Calon-calon yang berminat hendaklah menghantar permohonan secara bertulis dengan menyertakan ‘resume’ yang lengkap beserta gambar ukuran passport (tidak dikembalikan) kepada alamat berikut:

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

PERBADANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NEGERI PERAK

NO. 3, JALAN TAMAN KINTA

TAMAN CHATEAU, 30250 IPOH,

PERAK DARUL RIDZUAN.

(U.P. BAHAGIAN SUMBER MANUSIA)

Hanya calon-calon yang terpilih sahaja akan dihubungi.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN ADALAH SEBELUM ATAU PADA :

04 Januari 2018

Iklan Jawatan

Save

Iklan Jawatan Kosong Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) Januari 2018

Jawatan kosong di Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) sebagai :

– Specialist (Crops)
– Executive, Network Supervision Unit
– Assistant Manager (Advisor, Agropreneur Development Program)

 

Tarikh tutup permohonan pada 19 Januari 2018
Lokasi : Kuala Lumpur
Sektor : Kerajaan

logo-bank-pertanian-malaysia-berhad-agrobank

The bank provides financing solutions for agriculture; including upstream activities such as the supply of agricultural production inputs to downstream activities such as processing and selling of agricultural products to consumers.

Cara Memohon :

Iklan Jawatan

Save

Iklan Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sabah Januari 2018

Jawatan kosong di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sabah 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sabah sebagai :

– Pembantu Kesatria S19
– Pegawai Eksekutif N29
– Pembantu Setiausaha Pejabat N19
 

 

Tarikh tutup permohonan pada 3 Januari 2018
Lokasi : Sabah
Sektor : Kerajaan

Logo-UiTM

In March 1973, ITM Sabah Branch was established with the cooperation and support from the Sabah Foundation and State Government. The temporary campus was in Sembulan and the first intake in July of that year comprised 159 students. On 17 August of the same year, the campus was officially open by the then Chief Minister of Sabah. Then in January 1982, a large majority of the student population was transferred to the permanent campus at Kuala Menggatal after the completion of its hostel blocks and other facilities. The move was completed in 1991 and now the university is known as UiTM Sabah.

Cara Memohon :

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh diperolehi dengan melayari laman web UiTM Cawangan Sabah di http://www.sabah.uitm.edu.my dan juga boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, Aras 5, Menara Wibawa, Univeristi Teknologi MARA Cawangan Sabah. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat.

Tarikh tutup permohonan adalah pada 03 Januari 2018 (Rabu).

Sila kemukakan permohonan kepada :-

PENOLONG PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN SABAH
BEG BERKUNCI 71
88997 KOTA KINABALU, SABAH
NO.TEL: (088) 5138435

Iklan Jawatan

Save

Iklan Rasmi Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Selayang (MPS) Disember 2017

Jawatan kosong di Majlis Perbandaran Selayang (MPS) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Majlis Perbandaran Selayang (MPS) sebagai :

– Pembantu Belia Dan Sukan S19
– Pembantu Kesihatan Awam U19
– Pegawai Tadbir N41
– Pembantu Operasi N11
– Pegawai Perancang Bandar Dan Desa J41
– Jurutera (Elektrik) J41
– Penolong Jurutera (Elektrik) Ja29
– Penolong Pegawai Undang-Undang L29
– Penjaga Jentera Elektrik J19
 

 

Tarikh tutup permohonan pada 29 Dec 2017
Lokasi : Selangor
Sektor : Kerajaan

Logo-Majlis-Perbandaran-Selayang-MPS

Majlis Perbandaran Selayang (MPS) telah ditubuhkan pada 1 Januari 1997. Sebelum ini MPS dikenali sebagai Majlis Daerah Gombak (MDG) yang mana ia telah beroperasi sejak 1 Januari 1977 di bawah Akta 171, Akta Kerajaan tempatan 1976. Kawasan pentadbirannya adalah meliputi Mukim Rawang, Mukim Batu dan sebahagian Mukim Setapak. MPS lahir dari beberapa rentetan pembangunan Majlis Kerajaan Tempatan sebelumnya seperti: Lembaga Bandaran Gombak, Lembaga Bandaran Rawang, Lembaga Bandaran Kuala Ampang, Kawasan PKNS Taman Keramat dan Kawasan Perindustrian Batu Caves.

Cara Memohon :

i. Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun perlu mencetak borang permohonan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan dan dibawa ke sesi temu duga berserta dengan Buku Rekod Perkhidmatan dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang terkini.
ii. Permohonan perlu dibuat secara online melalui Sistem e-Jawatan yang boleh dicapai melalui laman sesawang/portal rasmi Majlis Perbandaran Selayang (ejawatan.mps.gov.my/perjawatan/home/login).
iii. Hanya permohonan yang ditapis senarai sahaja akan dipanggil temuduga.
iv. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
v. Sila pastikan semua ruangan yang perlu diisi, hendaklah dilengkapkan
Iklan Jawatan

Borang Iklan Jawatan

Save

Iklan Rasmi Jawatan Kosong Lembaga Lada Malaysia Disember 2017

Jawatan kosong di Lembaga Lada Malaysia 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Lembaga Lada Malaysia sebagai :

– Pegawai Ehwal Ekonomi E41
– Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E29
– Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
– Pembantu Awam H11
– Pemandu Kenderaan H11
 

 

Tarikh tutup permohonan pada 8 Jan 2018
Lokasi : Sarawak
Sektor : Kerajaan

Logo-Lembaga-lada

Melaksanakan dasar dan program pembangunan untuk memastikan pertumbuhan dan daya maju industri lada Malaysia Terlibat dalam perdagangan lada, keluaran lada hitam dan memperluas perdagangan kepada rempah-rempah yang lain Menggalakkan atau menjalankan penyelidikan dan pembangunan yang berhubungan dengan industri lada dan memperdagangkan dapatan penyelidikan demi manfaat industri lada Menggalakkan, mengawal dan memantau langkah-langkah untuk mendapatkan lada,keluaran lada dan rempah-rempah lain yang berkualiti tinggi Memberikan perkhidmatan teknikal, nasihat, perunding dan perkhidmatan yang berkaitan termasuk latihan kepada industri lada Mengumpulkan, menguruskan dan menyebarkan maklumat dan menyeggerakan rekod semua perkara yang relevan berhubungan dengan industri lada Berhubung dan membuat penyelarasan dengan Kerajaan Negeri yang berkenaan dan badan-badan lain termasuk menjadi anggota persatuan di dalam dan di luar Malaysia demi kepentingan industri lada.

Cara Memohon :

Iklan Jawatan

Save

Iklan Rasmi Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Bentong (MPB) Disember 2017

Jawatan kosong di Majlis Perbandaran Bentong (MPB) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Majlis Perbandaran Bentong (MPB) sebagai :

– Pegawai Tadbir, Gred N41 (3 kekosongan)
– Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19 (7 kekosongan)
– Penolong Pegawai Tadbir, Gred N29 (2 kekosongan)
– Arkitek Landskap, Gred J41 (1 kekosongan)
– Pegawai Kesihatan Persekitaran , Gred U41 (1 kekosongan)
– Penolong Jurutera, Gred JA29 (6 kekosongan)

 

Tarikh tutup permohonan pada 22 Dec 2017
Lokasi : Pahang
Sektor : Kerajan

Logo-Majlis-Perbandaran-Bentong-MPB

 

Mengikut Seksyen 5, Akta 171, Majlis Perbandaran Bentong merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berfungsi mengatur, mengawal dan merancang pembangunan serta kegunaan tanah dan bangunan dalam kawasan tadbirnya. Antara fungsi-fungsi Majlis Perbandaran Bentong adalah seperti berikut:-Merancang, membina dan menyelenggara kemudahan awam dan infrastruktur. Menyelaraskan kemajuan projek-projek pembangunan. Membuat kutipan hasil.

Cara Memohon :

 

Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Jawatan Majlis Perbandaran Bentong dengan bayaran RM1.05 ( termasuk 6% GST ) yang boleh didapati di Jabatan Khidmat Pengurusan, Pejabat Majlis Perbandaran Bentong, Jalan Ketari, 28700 Bentong, Pahang Darul Makmur atau dengan melayari laman web Majlis Perbandaran Bentong di www.mpbentong.gov.my
Tiap-tiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan (fotostat) sijil kelahiran, sijil persekolahan, salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan gambar asal berukuran 5 x 4 sm. Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.
Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A Perenggan 18.
Tarikh tutup permohonan pada : 22 Disember 2017
Semua permohonan hendaklah di alamatkan kepada :

 

Yang Dipertua,

Majlis Perbandaran Bentong,

Jalan Ketari,

28700 Bentong,

PAHANG DARUL MAKMUR

Iklan Jawatan

Save

Iklan Jawatan Kosong Pusat Zakat Negeri Sembilan Disember 2017

Jawatan kosong di Pusat Zakat Negeri Sembilan 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Pusat Zakat Negeri Sembilan  sebagai :

– Eksekutif Unit Pemasaran Internet dan Media Sosial
– Pembantu Eksekutif Unit Pemasaran Internet dan Media Sosial

 

Tarikh tutup permohonan pada 31 Dec 2017
Lokasi : Negeri Sembilan
Sektor : Kerajaan

 

Logo Pusat Zakat Negeri Sembilan

 

VISI Institusi korporat muslim yang tersohor, relevan dan kompetitif menjana kutipan zakat optimum. MISI Memupuk kebersamaan dalam membudayakan amalan berzakat di kalangan masyarakat Islam berasaskan pekerjaan sebagai ibadah.

Cara Memohon :

Iklan Jawatan

Save

Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kangar (MPK) Disember 2017

Jawatan kosong di Majlis Perbandaran Kangar (MPK)  2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Majlis Perbandaran Kangar (MPK) sebagai :

1. Pembantu Operasi Tempat Letak Kereta H11

Tarikh tutup permohonan pada 15 Dec 2017
Lokasi : Perlis
Sektor : Kerajaan
Logo-Majlis-Perbandaran-Kangar-150x150

Pada 1 Januari 1980, kesemua Penguasa Tempatan di Perlis disusun semula. Pihak Kerajaan telah menyarankan agar kesemua Penguasa Tempatan di Perlis disatukan bagi memastikan sistem pentadbiran dan perkhidmatan dapat diberikan dengan lebih cemerlang. Memandangkan Negeri Perlis adalah merupakan sebuah negeri yang unik dari segi keluasannya, maka yang demikian telah diputuskan bahawa hanya satu pusat pihak Penguasa Tempatan yang harus diwujudkan. Sehubungan dengan itu, Penguasa tempatan yang diwujudkan telah diberi taraf otonomi dan dinamakan Majlis Perbandaran Kangar (MPK).

Cara Memohon :

Tarikh tutup permohonan jawatan kosong bagi jawatan tersebut di atas dilanjutkan kepada 15 Disember 2017 ( Jumaat ), jam 5.00 petang.

Permohonan yang lengkap diisi berserta salinan/dokumen yang telah disahkan hendaklah dialamatkan dan disampaikan kepada :

YANG DIPERTUA,
MAJLIS PERBANDARAN KAGAR, PERLIS,
NO. 192, PERSIARAN JUBLI EMAS,
01000 KANGAR,
PERLIS.
(u.p. : Jabatan Khidmat Pengurusan)

Sila tuliskan ’nama jawatan’ disebelah atas kiri sampul surat bagi permohonan jawatan yang dikemukakan.

Iklan Jawatan

Save

Iklan Rasmi Jawatan Kosong Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Disember 2017

Jawatan kosong di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)  sebagai :

– Pemandu Kenderaan H11
– Penolong Akauntan W29
– Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19

 

Tarikh tutup permohonan pada 18 Disember 2017
Lokasi : Putrajaya
Sektor : Kerajaan

Logo Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Penubuhan Jakim bermula dengan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) pada tahun 1968 yang mana penubuhannya telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Pada tahun 1974 pula, Urus Setia MKI telah dinaikkan tarafnya kepada sebuah Bahagian Agama di Jabatan Perdana Menteri dan diberi nama Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Selaras dengan perkembangan negara dan keperluan masyarakat Islam semasa, Bahagian Hal Ehwal Islam ( BAHEIS ) ini telah disusun semula. Maka pada 2 Oktober 1996, Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju dengan perakuan supaya BAHEIS, Jabatan Perdana Menteri dinaikkan taraf menjadi sebuah Jabatan berkuatkuasa 1 Januari 1997 dengan nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).

Cara Memohon :

Memiliki kepujian sekurang-kurangnya Gred C dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Sila kemukakan resume serta salinan sijil melalui pos ke alamat berikut:

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 6, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 PUTRAJAYA

**(Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon di bahagian atas sebelah kiri sampul surat.)

 

Iklan Jawatan

Save

Iklan Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) Disember 2017

Jawatan kosong di Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)  2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)  sebagai :

– Penolong Juruaudit W29
– Penolong Kurator S29
– Pegawai Penerangan S41
– Pembantu Tadbir N19

 

Tarikh tutup permohonan pada 13 Dec 2017
Lokasi : Selangor
Sektor : Kerajaan

logo-Majlis-Bandaraya-Petaling-Jaya-MBPJ

The council consists of the mayor plus twenty-four councillors appointed to serve a one-year term by the Selangor State Government. MBPJ is responsible for public health and sanitation, waste removal and management, town planning, environmental protection and building control, social and economic development and general maintenance functions of urban infrastructure.

Cara Memohon :

DESKRIPSI TUGAS:

Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelengaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistic serta penyediaan.

Iklan Jawatan

Save