Monthly Archives: August 2017

Iklan Jawatan Kosong Lembaga Perumahan Melaka (LPNM) September 2017

Jawatan kosong di Lembaga Perumahan Melaka (LPNM) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Lembaga Perumahan Melaka (LPNM) sebagai :

1. Akauntan W41

Tarikh tutup permohonan pada 7 September 2017
Lokasi : Melaka
Sektor : Kerajaan
Logo-Lembaga-Perumahan-Melaka-LPM

VISI Menjadi Organisasi Yang Unggul Dalam Pembangunan Perumahan Negeri. MISI Menggubal Dasar dan Menyelaras Pembangunan Perumahan Mampu Milik Negeri Melaka Bagi Mencapai misi “Satu Keluarga Sebuah Rumah” ke Arah Melaka Maju Fasa II.

Cara Memohon :

Permohonan hendaklah disampaikan ke alamat berikut dan tuliskan nama jawatan yang dipohon disudut atas sebelah kiri sampul surat.

Pengarah
Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah
Jalan Kolam Air 05100 Alor Setar
KEDAH DARUL AMAN

Permohonan boleh dibuat dengan mengirimkan resume dan disertakan salinan sijil-sijil berkaitan, surat beranak dan lain-lain dokumen berkaitan jika ada serta diakui sah.

 

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) September 2017

Jawatan kosong di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) sebagai :

1. Guru Tabika Perpaduan S29

Tarikh tutup permohonan pada 8 September 2017
Lokasi : Kuala Lumpur
Sektor : Kerajaan
Logo_kerajaan_malaysia

Dasar Kualiti JPNIN adalah menjadikan JPNIN sebagai sebuah jabatan yang cemerlang, komited dan mampu memelihara, memupuk dan memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Peranan JPNIN Menyumbang saran pendapat dan idea bagi membantu kerajaan dalam menyatakan pendirian negara di peringkat antarabangsa khususnya di bawah UNHRC (United Nations Human Rights Council) Racism and Racial Discrimination.

Cara Memohon :

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Universiti Putra Malaysia (UPM) September 2017

Jawatan kosong di Universiti Putra Malaysia (UPM)  2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Universiti Putra Malaysia (UPM) sebagai :

– Pembantu Awam Gred H11
– Pembantu Operasi Gred N11
– Pegawai Perubatan Gred Ud43
– Pegawai Dietetik Gred U41
– Pegawai Optometri Gred U41
– Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41
– Pegawai Farmasi Gred Uf41
– Jururawat Gred U41
– Jurutera Gred J41
– Pegawai Sains Gred C41
– Juru X-Ray Gred U29
– Jururawat Gred U29
– Jurupulih Perubatan Gred U29
– Penolong Pegawai Perubatan Gred U29
– Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred Fa29
– Pereka Gred B19
– Pegawai Tadbir Gred N41
– Pegawai Penyelidik Gred Q41
– Pegawai Belia Dan Sukan Gred S41
– Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred Dg41
– Pegawai Veterinar Gred Gv41
– Penolong Pegawai Veterinar Gred G29
– Penolong Pegawai Sains Gred C29
– Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29
– Penolong Pustakawan Gred S29
– Penolong Jurutera Gred Ja29
– Penolong Pegawai Tadbir Gred N29
– Penolong Akauntan, Gred W29
– Pembantu Kemahiran Gred H19
– Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U19
– Pembantu Pustakawan Gred S19
– Pembantu Belia Dan Sukan Gred S19
– Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19
– Juruteknik Komputer Gred Ft19
– Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19
– Pembantu Keselamatan Gred Kp19
– Pengawal Keselamatan Gred Kp11

 

Tarikh tutup permohonan pada 12 September 2017
Lokasi : Selangor
Sektor : Kerajaan

Logo Universiti Putra Malaysia (UPM)

 

UPM mempunyai dua kampus, iaitu sebuah kampus utama terletak di Serdang, Selangor, menawarkan pendidikan peringkat ijazah sarjana muda, sarjana, dan kedoktoran, manakala sebuah lagi adalah kampus cawangan terletak di Bintulu, Sarawak, menawarkan pendidikan peringkat diploma. Pada 3 April 1997 Universiti Pertanian Malaysia ditukar nama kepada Universiti Putra Malaysia. UPM merupakan salah sebuah daripada 5 universiti di Malaysia yang bertaraf universiti penyelidikan. Lagu rasmi UPM ialah “Putra Gemilang”.

Cara Memohon :

CARA MEMOHON :

Semua permohonan jawatan adalah menggunakan Sistem Permohonan Jawatan secara Online (SPJOnline) sepenuhnya dengan memasuki laman web http://spj.upm.edu.my

Permohonan secara online yang tidak lengkap boleh menyebabkan permohonan tidak akan dipertimbangkan.
Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Sistem Permohonan Jawatan secara online (SPJOnline) akan mula dibuka pada 29 Ogos 2017 (Selasa) dan akan ditutup pada 12 September 2017 (Selasa).

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MPPP) September 2017

Jawatan kosong di Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MPPP) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MPPP)  sebagai :

– Pembantu Kesihatan Awam U19
– Pegawai Veterinar GV41
– Pegawai Undang-Undang L41
– Pembantu Penguatkuasa KP19

1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(i) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau ijazah dalam ilmu perubatan veterinar atau sains veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(ii) berdaftar di bawah Seksyen 12(1) Akta Doktor Veterinar 1974 (Akta 147) selaras dengan senarai kelayakan-kelayakan di Bahagian 1 Jadual Kedua;

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil VokasionalMalaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Tarikh tutup permohonan pada 8 September 2017
Lokasi : Pulau Pinang
Sektor : Kerajaan

 Logo Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MPPP)

Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) merupakan satu kawasan pentadbiran tempatan di kawasan Pulau dan Bandaraya Georgetown. Pada 15 Disember 1976, Lembaga Pengurus Kerajaan Tempatan Pulau Pinang telah digantikan dengan Majlis Perbandaran Pulau Pinang dengan penguatkuasaan Akta KerajaanTempatan 1976. Pihak Berkuasa Negeri Pulau Pinang telah bersetuju pada 25 Jun 2010 agar Majlis Perbandaran Pulau Pinang dinaiktaraf kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang berpandukan peruntukan bawah seksyen 4(2), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Sehubungan dengan itu, Majlis Mesyuarat Kerajaan meluluskan cadangan persempadanan baru kawasan Majlis Perbandaran Pulau Pinang.

Cara Memohon :

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) September 2017

Jawatan kosong di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) sebagai :

– Penolong Pegawai Tadbir Gred N29

 

Tarikh tutup permohonan pada 7 September 2017
Lokasi : Kedah
Sektor : Kerajaan

 

LOGO-LADA-150x150

Ditubuhkan pada 15 Mac 1990 dan diletakkan di bawah tanggungjawab Perbendaharaan Malaysia. Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) Mengutamakan pembangunan bersepadu melalui perancangan strategik, amalan pengurusan terbaik dan kolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, industri dan pemimpin masyarakat

Cara Memohon :

Borang-borang permohonan boleh didapati dengan melayari laman web LADA di alamat www.lada.gov.my. Borang permohonan yang telah siap diisi hendaklah disertakan dengan salinan sijil-sijil atau salinan keputusan peperiksaan akhir bagi kelayakan yang disyaratkan dan sekeping gambar terbaru berukuran passport, salinan kad pengenalan, sijil kelahiran, surat berhenti sekolah dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

Setiap permohonan mestilah ditulis (NAMA JAWATAN YANG DIPOHON) di bahagian atas sebelah kiri sampul. Permohonan yang telah lengkap diisi dan ditandatangani hendaklah dikemukakan ke alamat seperti di bawah:-

Ketua Pegawai Eksekutif
Lembaga Pembangunan Langkawi
Tingkat 3, Kompleks LADA
Jalan Persiaran Putra
07000 Kuah, Langkawi
KEDAH DARUL AMAN
(u.p. Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan)

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Pulau Pinang September 2017

Jawatan kosong di Majlis Agama Islam Pulau Pinang 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Majlis Agama Islam Pulau Pinang sebagai :

– Penguru Bahagian
– Kerani
– Pengurus Besar

Tarikh tutup permohonan pada 14 September 2017
Lokasi : Pulau Pinang
Sektor : Kerajaan
Logo Majlis Agama Islam Pulau Pinang

Peranan MAINPP adalah untuk melahirkan masyarakat Islam yang beriman, bertakwa dan dinamis dengan menjadikan Islam sebagai cara hidup. Ia juga berperanan untuk menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam serta mengawal dan membasmi murtad, bidaah, kemungkaran, maksiat, khurafat dan fikiran-fikiran yang menjejaskan kesucian Islam. Selain itu, MAINPP juga berperanan untuk memaju, menggalak, memudah dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial serta kesejahteraan umat Islam di Negeri Pulau Pinang berlandaskan hukum syara’.

Cara Memohon :

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Perbadanan Labuan September 2017

Jawatan kosong di Perbadanan Labuan 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Perbadanan Labuan sebagai :

1. Pembantu Tadbir (P/O) N19

Tarikh tutup permohonan pada 11 September 2017
Lokasi : Kuala Lumpur
Sektor :  Kerajaan
logo-perbadanan-labuan

Labuan Corporation was established on 1 July 2001 under Act 609, Perbadanan Labuan Act 2001. It is the merger between two agencies, the Labuan Development Authority (LDA) and Labuan Municipal Council (MPL). PL are responsible for public health and sanitation, waste removal and management, town planning, environmental protection and building control, social and economic development and general maintenance functions of urban infrastructure. The PL main headquarters that is Wisma Perbadanan Labuan located at Jalan Dewan, Bandar Labuan. PL has another office building, Menara Perbadanan Labuan at Jalan OKK Awang Besar.

Cara Memohon :

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan.

Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru kiri sampul surat dan borang yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan pada tau sebelum 11 September 2017 (Isnin) ke alamat berikut:

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
PERBADANAN LABUAN
WISMA PERBADANAN LABUAN
JALAN DEWAN
PETI SURAT 81245
87022 W.P. LABUAN
(U/P: JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan ke Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, Perbadanan Labuan dengan menghubungi talian 087-581817, 581809, dan 581816;

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu September 2017

Jawatan kosong di Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu sebagai :

– Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
– Pemandu Kenderaan H11
– Tenaga Kerja Luar (TKL)
– Pengarah Pengurusan dan Komunikasi Korporat, Gred 54
– Penolong Jurutera JA29
– Setiausaha Pejabat N29

 

 

Tarikh tutup permohonan pada 14 September 2017
Lokasi : Kuala Lumpur
Sektor : Kerajaan

Logo Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB)

Kawasan M.A.S (Malay Agriculture Settlement) seluas 222.76 ekar (89.70 hektar) mengandungi 7 buah kampung tradisi yang diwartakan pada 11 Januari, 1964. Ia merupakan tanah kurnia hakmilik kekal yang dikenakan sekatan kepentingan. Sekatan Kepentingan secara jelas menyatakan tanah tersebut tidak boleh dijual dan/atau tidak boleh diduduki oleh orang Bukan Melayu;

Cara Memohon :

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada:

Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu
Aras Bawah, 1 & 2, Rumah ROHAS,
Lot 61, Jalan Raja Abdullah
Kampong Bharu
50300 KUALA LUMPUR.
(u.p : Unit Khidmat Pengurusan)

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) September 2017

Jawatan kosong di Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) sebagai :

– Paralegal
– Legal Advisor
– Legal Officer
 

Tarikh tutup permohonan pada 15 September 2017
Lokasi : Putrajaya
Sektor : Kerajaan

Logo Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA)

Vision To promote the deployment of sustainable energy measures as part of the solutions towards achieving energy security and autonomy. Mission Ensure sustainable energy plays an important role in the nation’s economic development and environment conservation; Ensure existing sustainable energy programmes are managed prudently and efficiently; Continuously assess new potential sustainable energy solutions in partnership with our domestic and international stakeholders to diversify and complement the existing portfolio of our existing sustainable energy programmes; and Advocate the public towards accepting responsibility in a paradigm shift towards living sustainably.

Cara Memohon :

Please visit www.seda.gov.my for further details of the recruitment. Application can be made by emailing hr@seda.gov.my or via postal mail to the address below. Please states the position applied for and kindly attach your resume or personal details with the application.

Chief Executive Officer
Sustainable Energy Development Authority (SEDA) Malaysia
Galeria PjH, Level 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana
Presint 4, 62100 Putrajaya
(Attn: Director of HR&A)

Closing date: 15 September 2017

Iklan Jawatan

Save

Save

Iklan Jawatan Kosong Bank Muamalat Malaysia Ogos 2017

Jawatan kosong di Bank Muamalat Malaysia 2017 terkini . Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan kerja di Bank Muamalat Malaysia sebagai :

1. Pensyarah Bahasa English

Tarikh tutup permohonan pada 9 September 2017
Lokasi : Kuala Lumpur
Sektor : Kerajaan
Logo Bank Muamalat Malaysia

Bank Muamalat Malaysia Berhad, the second full-fledged Islamic bank to be established in Malaysia after Bank Islam Malaysia Berhad, is poised to play its role in providing Islamic banking products and services to Malaysians, without regard to race or religious beliefs.

Cara Memohon :

Iklan Jawatan

Save

Save